Přesné dny akcí budou zveřejněny 14 dní před akcí na webových stránkách v sekci družina – akce, nástěnce ŠD ve vestibulu a na bakalářích.

Karneval