Skladba oběda:

polévka, hlavní jídlo, salát, pití

 Poplatek  za  stravné:

Žáci 7 až 10 let19,- Kč(hodnota potravin na 1 oběd 19,- Kč)
Žáci 11 až 14 let21,- Kč(hodnota potravin na 1 oběd 21,- Kč)
Žáci nad 15 let22,- Kč(hodnota potravin na 1 oběd 22,- Kč)
Zaměstnanci školy22,- Kč(hodnota potravin na 1 oběd 22,- Kč)
Cizí strávníci45,- Kč(hodnota potravin na 1 oběd 22,- Kč)

 

Stravné se platí vždy dopředu. Jako doklad slouží potvrzení o zaplacení.

Čipy jsou dokladem, proto se při ztrátě nevydává náhrada, musí se koupit nový čip.

 

Když je dítě nemocné, může se oběd odhlásit ten den telefonicky do 8.00 hod.

Pokud tak neučiníte, oběd propadá.