Informace pro školní rok 2019/2020


Prázdniny

Podzimní: 29.10.2019 –  30.10.2019 (úterý, středa)

Vánoční: 23.12.2019 –  03.01.2020 (vyučování začíná v pondělí 06.01.2020)

Pololetní: 31.01.2020 (pátek)

Jarní: 02.03.2020 – 08.03.2020

Velikonoční: 09.04.2020 (čtvrtek)

Hlavní prázdniny:  01.07.2020 – 31.08.2020 (školní rok 2020/2021 začne v úterý 01.09.2020)


Třídní schůzky

05.09.2019 od 16:00 hod. informační třídní schůzky pro všechny ročníky

12.11.2019 třídní schůzky (úterý od 16:30 do 18:00)

21.04.2020 třídní schůzky (úterý od 16:30 do 18:00)


Pedagogické rady

11.11.2019 (pondělí)/II. stupeň, 12.11.2019 (úterý)/I. stupeň,  20.01.2020 (pondělí)/I. stupeň, 21.01.2020 (úterý)/II. stupeň, červen 2020


Zápis do 1. tříd

16.04.2020 (15:00 – 18:00) čtvrtek

17.04.2020 (14:00 – 17:00) pátek

Bližší informace o zápisu na webových stránkách školy

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků pro školní rok 2020/2021

červen 2020 od 16:30 hod. , sledujte webové stránky školy


Platba školní družiny a obědů ve školní jídelně

Platbu do ŠJ a ŠD lze realizovat bezhotovostní platbou a výběr jídel z domova přes internet  (viz. webové stránky školy)


Akce pořádané školou

Planetárium, plavání, Mikuláš, sportovní turnaje, škola v přírodě (dle zájmu), Den strašidel – den otevřených dveří 01.11.2019, Pálení čarodějnic, soutěže tříd, projektové akce tříd, zájmové kroužky, sběr papíru a PET lahví, sbíráme víčka , Vánoce ve škole 19.12.2019 – den otevřených dveří,  lyžařský výcvik,  Vítání jara, Planeta země 29.05.2020 Den dětí a Den ochrany člověka za mimořádných situací, celoroční projekt “Spokojená třída”.


Informace o klasifikaci žáků bude rodičům podávána prostřednictvím elektronické žákovské knížky. Přístupová hesla obdrží rodiče žáků od třídních učitelů. Sledujte webové stránky školy. Děkujeme.