Informace pro školní rok 2018/2019


Prázdniny

Podzimní: 29.10.2018 –  30.10.2018 (pondělí, úterý)

Vánoční: 22.12.2018 –  02.01.2019 (vyučování začíná ve čtvrtek 03.01.2019)

Pololetní: 01.02.2019 (pátek)

Jarní: 25.02.2019 – 03.03.2019

Velikonoční: 18.04.2019 (čtvrtek)

Hlavní prázdniny:  29.06.2019 – 01.09.2019 (školní rok 2019/2020 začne v pondělí 02.09.2019)


Třídní schůzky

06.09.2018 od 16:00 hod. informační třídní schůzky pro všechny ročníky

13.11.2018 třídní schůzky (úterý od 16:30 do 18:00)

09.04.2019 třídní schůzky (úterý od 16:30 do 18:00)


Pedagogické rady

13.11.2018 (úterý), 21.01.2019 (pondělí), 09.04.2019 (úterý), červen 2019


Zápis do 1. tříd

25.04.2019 (15:00 – 18:00) čtvrtek

26.04.2019 (14:00 – 17:00) pátek

Bližší informace o zápisu na webových stránkách školy

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků pro školní rok 2019/2020

červen 2019, sledujte webové stránky školy


Platba školní družiny a obědů ve školní jídelně

Platbu do ŠJ a ŠD lze realizovat bezhotovostní platbou a výběr jídel z domova přes internet  (viz. webové stránky školy)


Akce pořádané školou

Planetárium, plavání, sportovní turnaje, škola v přírodě (dle zájmu), 25. – 26. 10.2018 projekt “Slavíme výročí republiky”, Den strašidel – den otevřených dveří, soutěže tříd, projektové akce tříd, zájmové kroužky, péče o školní ekofarmu, sběr papíru a PET lahví, sbíráme víčka , Vánoce ve škole 20.12.2018 – den otevřených dveří,  31.05.2019 Den dětí a Den ochrany člověka za mimořádných situací, celoroční projekt “Spokojená třída”.


Informace o klasifikaci žáků bude rodičům podávána prostřednictvím elektronické žákovské knížky. Přístupová hesla obdrží rodiče žáků od třídních učitelů. Sledujte webové stránky školy. Děkujeme.